Praktyki studenckie w MSZ

P raktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki studenckie i zawodowe są nieodpłatne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

 

Osoby ubiegające się o praktyki w MSZ lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką:

  • praktyki w Centrali MSZ – formularz należy przesłać na adres: ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: praktyki@msz.gov.pl, tel. (22) 455 5203
  • praktyki w placówce zagranicznej – formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej.

Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem na adres katarzyna.malinska@msz.gov.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem (22) 455 52 02.

Źródło: materiał informacyjny strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (przedruk)

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Pieniądze na współpracę nauki i biznesu

Nowy nabór wniosków na finansowanie współpracy świata nauki i biznesu. Konkurs adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które we [...]

X Forum Amerykanistyczne

Prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz i pracownicy Katedry Historii 1918-1945 serdecznie zapraszają na: X FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI [...]

R.Mejsak Europejska idea zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym w świetle wybranych przepisów prawa.

* Udział kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych jest standardem płynącym z respektowania podstawowych praw człowieka. Wynika z istnienia generalnego zakazu [...]

R.Mejsak, Ł.Kiszkiel – Refugees access to social services in Poland. Reflections on the effectiveness of the system of the protection against social exclusion in Podlaskie

Abstract The purpose of this article is to present the principles of the organization and the scope of social security [...]

Praktyki studenckie w polskich placówkach zagranicznych

W przypadku praktyk studenckich w polskich placówkach zagranicznych dla studentów studiów magisterskich (od czwartego roku studiów), podyplomowych i doktoranckich, uczelni państwowych [...]

Praktyki studenckie w MSZ

Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie [...]