Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Kontakt

Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15 -420 Białystok

tel./fax: +48 85 745 74 43
tel.: (85) 745 74 44

www.historia.uwb.edu.pl
mail: historia@uwb.edu.plKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie