Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Aktualne dyżury pracowników

Aktualne dyżury pracowników

Terminy dyżurów pracowników znajdują się w zakładce „pracownicy naukowo-dydaktyczni” przy poszczególnych osobach.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie