Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • 09.06. – Dzień historyka – zapraszamy!


09.06. – Dzień historyka – zapraszamy!

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków serdecznie zapraszają wszystkich pracowników i studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego na Dzień Historyka, który odbędzie się 9 czerwca 2017 roku.

W programie:

14:40 – wykład dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego „O czym mówią nam geny? Wykorzystanie badań DNA w pracy historyka”

16:20 – Białostockie Sympozjum Młodych Historyków

18:30 – Grill na parkingu za Wydziałami Historyczno-Socjologicznym i Filologicznym

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie