Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Egzamin poprawkowy z Makroekonomii


Egzamin poprawkowy z Makroekonomii

Szanowni Studenci!

Egzamin poprawkowy z Makroekonomii u dr I. Turowska odbędzie się 6 IX
w godz. 9-10 w s. 46. 
Dyżur dr I. Turowskiej - 6 IX, w godz. 10-11.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie