Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anny Włodarczyk


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anny Włodarczyk

Białystok, dn. 6 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 23 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Włodarczyk

Temat pracy:

Polskie koncepcje polityki zagranicznej wobec Białorusi w latach 1989-2013

 

Promotor: dr hab. Wojciech Śleszyński (Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Arkadiusz Czwołek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

Recenzje i streszczenia

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie