Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na spotkanie z panią Profesor Elżbietą Kaczyńską


Zapraszamy na spotkanie z panią Profesor Elżbietą Kaczyńską

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego

oraz

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

mają zaszczyt zaprosić na otwarte spotkanie z

Panią Profesor Elżbietą Kaczyńską

zasłużoną postacią białostockiego środowiska naukowego, współtwórczynią uniwersyteckich studiów historycznych w Białymstoku

Pani Profesor wygłosi wykład pt.

Przemoc rewolucyjna i przemoc państwowa
w Rosji carskiej

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 13.00, w siedzibie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
w sali nr 46
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie