Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • 31 X – dzień rektorski


31 X – dzień rektorski

Szanowni Państwo,

informujemy, że JM Rektor ogłosił dzień 31 X dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie