Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława Kosela


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława Kosela

Białystok, dn. 6 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 20 września 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 47  w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Bogusława Kosela  

Temat pracy:

Wojsko w krajobrazie społecznym Litwy 1918-1956

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB

Recenzent: prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzent: Doc. dr./prof. Jonas Vaičenonis (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie