Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zmarł Św. P. dr hab. Stanisław Czerep


Zmarł Św. P. dr hab. Stanisław Czerep

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu
w Białymstoku z żalem zawiadamia, że 9 listopada 2018 roku zmarł

Św. P.

Dr hab. Stanisław Czerep

Znakomity historyk wojskowości, ceniony wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, autor wielu  publikacji dotyczących zmagań militarnych „Wielkiej Wojny”, wychowawca studentów i pasjonatów historii, społecznik, propagator wiedzy o przeszłości, nieodżałowany kolega oraz współpracownik.

 Uroczystość pogrzebowa odbyła się 12 listopada (poniedziałek)

w Kalinówce Kościelnej Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie