Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na warsztaty naukowe Białostockiej Szkoły Historii Kobiet


Zapraszamy na warsztaty naukowe Białostockiej Szkoły Historii Kobiet

Instytut Studiów Kobiecych

oraz

Zakład Historii XIX w. i  Ruchów Społeczno-Politycznych

zapraszają na

I warsztaty naukowe

Białostockiej Szkoły Historii Kobiet

17 czerwca (poniedziałek) 2019 r., godz. 11.00 – 14.00

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

Przebieg merytoryczny warsztatów poprzedzony prezentacją ekspozycji wystawy Instytutu Pileckiego pt. PODWÓJNIE WOLNE. Prawa polityczne kobiet 1918,  Plac Syntezy w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1

Miejsce warsztatów: Uniwersyteckie Centrum Kultury,

ul. Ciołkowskiego 1, UwB, sala FENIX

Program warsztatów

  • otwarcie warsztatów i przywitanie Uczestników
  • prezentacja dorobku Instytutu Studiów Kobiecych w zakresie upowszechniania historii kobiet – mgr J. Zajko-Czochańska
  • wykład pt. Kobiety w nauce i edukacji wyższej – dr hab. M. Dajnowicz, prof. UwB
  • wykład pt. Kobiety i życie publiczne w II RP – dr Bauchrowicz-Tocka
  • wykład pt. Kobiety w PRL – dr U. Sokołowska

 

Panel dyskusyjny dotyczący problematyki warsztatów i wystawy

Catering kawowy dostępny w czasie trwania warsztatów

Informacje:

Warsztaty mają charakter zamknięty (prosimy o zgłoszenia przesyłane wyłącznie na adres mailowy). Kierowane są do Osób zainteresowanych badaniami naukowymi historii kobiet i ich upowszechnianiem, w tym zwłaszcza do studentów i doktorantów piszących prace magisterskie i doktorskie o danej tematyce lub planujących badania naukowe dotyczące dziejów kobiet.

Planowana liczba Osób – do 40. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, w tym studiów doktoranckich) prosimy o zgłaszanie na adres(y) mailowy(e):

Dr Urszuli Sokołowskiej (historia, stosunki międzynarodowe): urszula_cwik@wp.pl

Dr Diany Dajnowicz-Piesieckiej (prawo, pedagogika): ddajnowicz@gmail.com

Organizacja warsztatów współfinansowana ze środków Województwa Podlaskiego.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie