Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • „5 LAT PO ANEKSJI – SYTUACJA TATARÓW KRYMSKICH”


„5 LAT PO ANEKSJI – SYTUACJA TATARÓW KRYMSKICH”

26 lutego 2019 r.
godz. 16.30
Hotel Cristal ul. Lipowa 3/5, Białystok

Fundacja INNOVATIS zaprasza na spotkanie otwarte z lokalną społecznością tatarską.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom Białegostoku sytuacji Tatarów na okupowanym Krymie oraz zaprezentowanie działań pomocowych na rzecz społeczności tatarskiej w Polsce.

Członkowie Związku Tatarów RP przedstawią losy rodzin tatarskich, które osiedliły się w Białymstoku i okolicach po 2014 oraz kierunki działań realizowanych w Polsce na rzecz tatarów krymskich.

O sytuacji Tatarów krymskich na terytorium Krymu w kontekście przestrzegania praw człowieka po 2014 r. oraz wolności słowa opowiedzą Maksym Popovych, członek Misji Obserwacyjnej ONZ ds. Praw Człowieka na Ukrainie i Volodymyr Prytula, naczelny programu Krym.Realii.

W spotkaniu wezmą także udział dziennikarz Zbigniew Parafianowicz oraz przedstawiciel organizacji KrymSOS Ukraina.

Program – pobierzKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie