Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Sianko – ONLINE


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Sianko – ONLINE

Białystok, dn. 11.05.2020 r.

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 21 maja 2020 r. o godzinie 11.30 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Przemysława Sianko

Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku.   Kształtowanie się, rola społeczna

Promotor: prof. dr hab. Jan Tęgowski

Recenzenci:

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych)

 

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w publicznej obronie zapraszamy do przesłania maila z prośbą o link do publicznej sesji na adres: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Praca do wglądu dostępna pod linkiem:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/9080

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

http://historia.uwb.edu.pl/ihinp/postepowania-awansowe/recenzje-i-streszczenia/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie