Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Pracownicy Wydziału publikują w wydawnictwie Routledge


Pracownicy Wydziału publikują w wydawnictwie Routledge

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 12 lipca dr Piotr Guzowski i prof. dr hab. Cezary Kuklo, redaktorzy przygotowanej przez pracowników Wydziału książki „Rodzina i jej gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku”, podpisali umowę na publikację jej tłumaczenia na język angielski w prestiżowym brytyjskim międzynarodowym wydawnictwie Routledge, które jest częścią koncernu wydawniczego Taylor & Francis Group. Przypomnijmy, że wydawnictwo Routledge znalazło się na liście II wydawnictw w wykazie ministerialnym.

Książka została opublikowana po polsku w 2019 r. i wyszła w ramach serii publikacji przygotowanych przez Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej.
Wersja angielska książki ukaże się w 2021 r.
Serdecznie gratulujemy!

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie