Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • 7 X – dzień wolny od zajęć dydaktycznych


7 X – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

w związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 7 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.



Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie