Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • 8 VI (śr.) odbywają się zajęcia wg. piątkowego rozkładu zajęć.


8 VI (śr.) odbywają się zajęcia wg. piątkowego rozkładu zajęć.

Szanowni Studenci,

przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora 8 VI (śr.) odbywają się zajęcia wg. piątkowego rozkładu zajęć.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie