Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Ankieta absolwenta Wydziału Historyczno-Socjologicznego w roku akademickim 2017/2018


Ankieta absolwenta Wydziału Historyczno-Socjologicznego w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo,

Na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. W ramach jego realizacji co roku przeprowadzane są badania ankietowe wśród naszych absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety.

Odpowiedzi na pytania powinny być przemyślane i szczere. Badanie ma charakter anonimowy.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Ankieta składa się z 14 pytań.

Ankieta – wejdź

Szanowni Studenci, ankietę oceniającą prowadzących i zajęcia prosimy wypełnić również w systemie USOS.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie