Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Ankieta ewaluacyjna


Ankieta ewaluacyjna

Szanowni Państwo,

Co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi badania ankietowe wśród studentów i absolwentów, których celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższych ankiet, co zajmie jedynie kilka minut. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi posłużą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Z góry dziękujemy.

 

Ankieta dla studentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/341841?lang=pl

Ankieta dla absolwentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/351745?lang=pl

Ankiety oceniające poszczególne przedmioty można wypełnić w systemie USOS.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie