Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Bałkanica 2017 – zapraszamy do udziału.


Bałkanica 2017 – zapraszamy do udziału.

Czym jest „Bałkanica” ?

Zapewne większość studentów napotkało się z problemem przyswojenia wiedzy teoretycznej ulatującej z naszych umysłów często od razu po przekroczeniu progu sali egzaminacyjnej. Godziny spędzone przed stosem notatek, książek czy też innych materiałów przygotowawczych, nieprzespane noce. Jednak czy to wystarczy? Czy dla wnikliwego poznania różnic kulturowych, zagrożeń, charakterystyki regionów a przede wszystkim zrozumienia kształtujących się zjawisk społeczno- kulturowych wystarczy jedynie przeczytanie kilku książek?

Każdy przyszły analityk czy politolog doskonale zdaje sobie sprawę, że aby coś pojąć trzeba dotrzeć jak najbliżej źródła zjawiska. Właśnie taką możliwość daje „Bałkanica 2017”.

Jest to projekt organizowany od kilku lat przez dr Magdalenę El Ghamari wraz z grupami studentów i osób chętnych mający na celu między innymi prowadzenie działalności naukowej  opartej na badaniach terenowych obszaru Bałkan.

Dlaczego Bałkany?

Niesamowita różnorodność kulturowa oraz wynikające z niej zjawiska społeczno-kulturowe, migracje czy też zagrożenia związane z problemami Europy, warunkują swego rodzaju odmienność tego na pozór wciąż nie do końca znanego nam regionu. Spotkania w międzynarodowych ośrodkach badawczych i naukowych jak i współpraca z innymi jednostkami o podobnych celach, umożliwia uczestnikom wyjazdu poznanie odmiennych poglądów i kultur. Zorganizowane zadania w terenie dają szansę na pogłębienie wiedzy teoretycznej o niezbędną praktykę.

W trakcie wyjazdu planujemy odwiedzić ośrodek dla uchodźców na granicy serbskiej, dwie uczelnie w Albanii i Grecji, a także odbyć szereg wizyt z partnerami Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Fundacji El Karama, którzy dzięki swojej uprzejmości sfinansowali dla uczestników wizyty studyjne na Bałkanach.

Więcej informacji znajdziesz – tutajKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie