Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu – debata 20 maja br.


Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu – debata 20 maja br.

Ośrodek Debaty Międzynarodowej oddział w Białystoku oraz

Instytut Historii i Nauk Politycznych zaprasza na dyskusję:

Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja?

30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu

z gościnnym udziałem Profesora dr hab. Jana Kofmana (bezpośredniego uczestnika obrad Okrągłego Stołu),

dr Markiem Kietlińskim

(Dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku)

oraz Krzysztofem Bil-Jaruzelskim

(działaczem podlaskim struktur SLD)

Spotkanie poprowadzi dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

(Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego)

20 maja br. (poniedziałek) godz. 11.30 w sali 108a

w siedzibie Wydziału Historyczno-Socjologicznego

pl. NZS 1.

wstęp wolny

***

W 2019 roku mija 30 lat od obrad Okrągłego Stołu – wydarzenia, które jest uznawane za jedno
z kluczowych w najnowszej historii Polski. To symboliczny początek transformacji systemowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej. Jednak zawarty wówczas układ między władzami PRL,
a częścią opozycji, do dziś wzbudza wiele dyskusji.

Celem debaty historyków (także z udziałem jednego
z uczestników tamtych dni) jest retrospektywne spojrzenie na ów moment w historii Polski wraz
z próbą dokonania bilansu podjętych wówczas ustaleń. Czy strona opozycyjna przyjęła wówczas dobrą strategię? Czy wynegocjowane rozwiązania okazały się trafne? Czy obie strony osiągnęły przyjęte wówczas cele? Jak zamieniała się Polska w kolejnych dekadach?

Wydarzenie odbywa się w ramach

 XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

 

Link:

Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego StołuKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie