Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet


Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet

Informujemy, że w dniach 24 lipca -2 sierpnia 2020 r. odbyła się w Augustowie

Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet

pt. Badania historii kobiet w Polsce – na przykładzie projektów badawczych indywidualnych i zespołowych

Program spotkania – wejdź

Fotoreportaż ze Szkoły dostępny jest na profilu ISK na Fb – wejdź

Szkoła została zorganizowana przez Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych przy współpracy Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych UwB. Osobą łączącą obie jednostki i spiritus movens zdarzenia jest pracownik naszego Wydziału, prof. Małgorzata Dajnowicz.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie