Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Szlachetni wolontariusze poszukiwani


Szlachetni wolontariusze poszukiwani

Chcesz coś zrobić w dobrej sprawie? Koło Nauk Politycznych i Koło Naukowe Socjologii Kultury zaprasza na spotkanie wolontariuszy, którzy chcieliby się zaangażować w tegoroczną akcję „Szlachetna paczka”.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 21 października w budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego w sali 46.

„Szlachetna paczka” jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. „Szlachetna paczka” ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. Wedle oficjalnej strony projektu (www.szlachetnapaczka.pl), tylko w 2015 roku  połączyła 1 000 000 Polaków!

To nie będzie zmarnowany czas!

szlachetna_paczkaKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie