Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców


Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców w rozstrzygniętym właśnie konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków. Stypendium otrzymało 211 wybitnych młodych badaczy.

 

Więcej informacji o wynikach konkursu można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow

 

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk prowadzi badania skupiające się na polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, w tym problematyce zwalczania terroryzmu; działalności amerykańskich służb specjalnych oraz polityce zagranicznej USA wobec Bliskiego Wschodu. Jest stypendystką Roosevelt Study Center w Middelburgu (2016 r.), Arab Transformations Project (2016 r.) oraz John F. Kennedy Institute for North American Studies przy Freie Universität w Berlinie (2017 r.). Prowadziła wykłady, badania i prezentowała ich wyniki m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Bostonie, Bratysławie, Berlinie, Paryżu, Edynburgu, Genewie, Dublinie, Londynie, Barcelonie, Salzburgu, Middelburgu. Otrzymała trzykrotnie nagrodę Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową (2010, 2012 i 2017 r.). Kierownik kilku projektów badawczych zrealizowanych w ramach grantów na badania dla młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kennedy Grants Program oraz Roosevelt Study Center Research Grants. Autorka kilkudziesięciu publikacji m.in. monografii pt. Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014 oraz artykułów np. The Tenets of Trumpism – from Political Realism to Populism, „Przegląd Politologiczny” 2018; American Plans To Build Democracy In The Middle East After 9/11:  The Case Of Iraq, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 2018.

 

Więcej informacji o dr Waśko-Owsiejczuk znajduje się na stronie internetowej http://historia.uwb.edu.pl/pracownicy/dr-ewelina-wasko-owsiejczuk/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie