Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB z wizytą w Reykjaviku


dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB z wizytą w Reykjaviku

W dniach 5-12 luty 2017 r. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB z Wydziału Historyczno-Socjologicznego odbywa wizytę studyjną w School of Humanities of the University of Iceland w Reykjaviku.

Wizyta finansowana jest w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i jest wynikiem zaproszenia skierowanego do prof. M. Dajnowicz ze strony prof. Erli Hulda Halldórsdóttir, pracującej na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Islandzkiego. 8 lutego dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB przedstawiła wykład pt. Polish women’s magazines in the twentieth century.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie