Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Dyżur dr B. Goworko – Składanek


Dyżur dr B. Goworko – Składanek

Dr B. Goworko – Składanek zaprasza osoby zainteresowane na dyżur 18.09.2017 r. w godz. 8.00 – 9.00 do sali nr 118.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie