Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Dyżur dr Iwony Turowskiej


Dyżur dr Iwony Turowskiej

Szanowni Studenci!

Dyżur dr Iwony Turowskiej odbędzie się w dniu 13.09.2017 r. w godz. 9.00-10.00.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie