Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Dyżury w sprawach stypendialnych – styczeń 2020


Dyżury w sprawach stypendialnych – styczeń 2020

Szanowni Studenci,
informujemy, że od dnia 13 I 2020 r. Pani mgr N. Szabołtas będzie prowadzić dyżur w sprawach związanych ze stypendiami w pok. 56 w terminach:

Poniedziałek: 9.30-13.30
Czwartek: 9.30-13.30Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie