Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Dzień rektorski


Dzień rektorski

Szanowni studenci,

informujemy, że dzień 10.10.2017 r. jest dniem rektorskim z powodu uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 i w związku z tym wolnym od zajęć dydaktycznych.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie