Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Egzamin poprawkowy z Historii XIX wieku


Egzamin poprawkowy z Historii XIX wieku

Szanowni Studenci!

Egzamin poprawkowy z Historii XIX wieku u prof. J. Snopko odbędzie się w dniu

14.09.2017 r. w godz. 14.30-16.00 w s. 136.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie