Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Klasyczna i współczesna myśl polityczna”


Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Klasyczna i współczesna myśl polityczna”

Szanowni Studenci!

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Klasyczna i współczesna myśl

polityczna” (4 SM) u dr. hab. Grzegorza Zackiewicza odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 15.00 w sali 118.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie