Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Egzaminy poprawkowe z przedmiotów: Historii sztuki oraz Historii cywilizacji (I rok Historii)


Egzaminy poprawkowe z przedmiotów: Historii sztuki oraz Historii cywilizacji (I rok Historii)

Egzamin poprawkowy z Historii  sztuki (I rok Historii) odbędzie się 3 września (czwartek) w godzinach 11:00-12:00, a egzamin z Historii cywilizacji (I rok Historii) odbędzie się 8 września (wtorek) o godz. 11:00-12:00).
Forma egzaminu identyczna jak w pierwszym terminie.
Ponadto informuję wszystkie osoby, które nie przysłały wcześniej prac ćwiczeniowych i pracy rocznej, że należy je dosłać najpóźniej do 10 września.
W dniach  4 września i 11 września (piątek) będę dyżurowała w godzinach 14:40 – 15:40 w sali 103.

Obowiązuje maseczka zakrywająca nos i usta.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie