Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • FESTIWAL DYPLOMATYCZNY 19-23 lutego 2018 r.


FESTIWAL DYPLOMATYCZNY 19-23 lutego 2018 r.

FESTIWAL DYPLOMATYCZNY
III edycja
19–23 lutego 2018 r.
Białystok

Patronaty Honorowe:
Prezydent Bronisław Komorowski
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Robert Ciborowski

1.    19.02.2018 r. (poniedziałek): Uroczyste otwarcie Festiwalu

●    wykład inauguracyjny  – Prezydent Bronisław Komorowski, godzina 10:00 Wydział Historyczno – Socjologiczny UwB Plac NZS 1, aula.

2.     20.02.2018 r. (wtorek): 100 lecie stosunków dyplomatycznych z USA

●    wykład  Amerykanie Polskiego pochodzenia w II wojnie światowej dr Łukasz Niewiński godzina 10:05 II Liceum Ogólnokształcące,  ul. Narewska 11, sala 133.
●    wykład i dyskusja Po co Polsce Ameryka? Po co Ameryce Polska?  Ambasador Marcin Bosacki, godzina 11.55  II Liceum Ogólnokształcące,  ul. Narewska 11.
●    spotkanie i dyskusja The Modern Face of American Diplomacy Trina D. Saha (Political Unit Chief, U.S. Embassy Warsaw), godzina 13.30,  II Liceum Ogólnokształcące,  ul. Narewska 11.

3.    21.02.2018 r. (środa): Poznaj Finlandię, międzynarodowy Białystok

●    spotkanie Poznaj Finlandię z Konsulem Honorowym Republiki Finlandii Andrzejem Parafiniukiem, godzina 10:05 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.
●    wykład Fiński model edukacji – Sari Errikson (Ambasada Republiki Finlandii w Warszawie, Uniwersytet w Helsinkach) godzina 11:00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.

4.    22.02.2018 r. (czwartek): Bezpieczeństwo międzynarodowe oraz Polska polityka wschodnia

●    wykład Codzienność pod okupacją, czyli jak wygląda życie w Jerozolimie Wschodniej  mgr Sylwia Ławrynowicz (Forum Młodych Dyplomatów Warszawa), godzina 9:00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.
●    wykład Uwarunkowania historyczne oraz społeczno – gospodarcze regionalnej polityki  bezpieczeństwa irackiego Kurdystany mgr Piotr Sosnowski (Akademia Obrony Narodowej) godzina 10:00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.
●    wykład Znaczenie cieśniny Malakka na przestrzeni dziejów – mgr Mariusz Dąbrowski (Centrum Studiów Polska-Azja, Uniwersytet w Białymstoku), godzina 11:00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.
●    wykład Terroryzm międzynarodowy a proliferacja przemocy w Europie – dr Krzysztof Liedel (Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas), godzina 12:00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.
●    wykład i dyskusja: Polska oraz Litwa, Białoruś i Ukraina w 1918 – wielkie nadzieje i jeszcze większe rozczarowania – dr Paweł Kowal (Instytut Nauk Politycznych PAN Warszawa) godzina 17.30 Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac NZS 1, sala 47.

5.    23.02. 2018 r. (piątek): Kultura, nowe media, dialog publiczny

●    wykład W sercu niemieckiej demokracji – czyli jak zdobyć stypendium w Bundestagu –
mgr Sylwia Ławrynowicz  (Forum Młodych Dyplomatów Warszawa), godzina 9:00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11.
●    wykład i dyskusja Kiedy i gdzie wymyślono narody? dr Marek Migalski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), godzina 10.00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.
●    wykład Przekaz polityczny na polskim Facebooku – analiza fanów: ilu z nich nie istnieje? mgr Anna Mierzyńska (UwB Białystok), godzina 12.00 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11, sala 133.
●    spotkanie z redaktorem Jarosławem Kuźniarem, godzina 13:15 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Narewska 11.
●    wykład i dyskusja Kiedy i gdzie wymyślono narody? dr Marek Migalski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), godzina 16.20 Wydział Historyczno – Socjologiczny UwB Plac NZS 1, sala 47.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie