Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Historia cywilizacji


Historia cywilizacji

Szanowni Studenci,
egzamin z przedmiotu Historia cywilizacji z prof.
J. Urwanowiczem, odbędzie się 21.06. o godz. 11.00 w sali 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie