Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • II ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prasa organizacji politycznych”


II ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prasa organizacji politycznych”

W dniach 29-30 czerwca 2017 r. Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Instytutem Studiów Kobiecych organizują II ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prasa organizacji politycznych” z cyklu „Polityka i politycy w parsie XX i XXI w.”. W konferencji udział wezmą Prelegenci z kilkunastu ośrodków naukowych kraju, m.in. z UW, UWr, UMCS, UŁ, IHPAN, UMK, UJK, PAU, UP KEN, IPN, UwB . W drugim dniu konferencji Goście odbędą również wizytę studyjną w Supraślu.

Program konferencji – pobieżKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie