Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku górą w Olimpiadzie Historycznej


IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku górą w Olimpiadzie Historycznej

23 lutego 2017 r. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB miało miejsce uroczyste spotkanie finalistów tegorocznej już 43. Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej organizowanej od początku przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo w towarzystwie sekretarza Olimpiady dra hab. Jan Snopko, prof. UwB, serdecznie przywitał Jana Szmurłę i Adriana Świerbutowskiego uczniów IV LO, zwycięzców tegorocznej Olimpiady na szczeblu okręgowym  oraz towarzyszącego im opiekuna mgra Marka Kawczyńskiego.

Przewodniczący Komitetu przypomniał ideę Olimpiady Historycznej i dotychczasowe sukcesy uczniów z województwa podlaskiego. W dyskusji jaka się wywiązała przy herbacie i pączkach uczniowie zwracali uwagę na spore, wbrew obiegowym opiniom, zainteresowanie młodzieży wiedzą na temat przeszłości zarówno regionu i kraju, jak i dziejów powszechnych. Z kolei profesorowie przypomnieli że wykłady w Instytucie mają charakter otwarty, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych i zachęcali młodzież do brania w nich udziału.

Na zakończenie spotkania zwycięscy uczniowie zostali obdarowani nagrodami książkowymi. Organizatorzy przekazali też słowa uznania i podziękowania za wieloletnią opiekę nad młodzieżą  mgr M. Kawczyńskiemu.

Dodajmy, że trzecim finalistą tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej został Aleksander Szczepara, uczeń I LO w Łomży (jego opiekunem jest mgr Katarzyna Lipska), do którego nagroda trafi za pośrednictwem Poczty Polskiej.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie