Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • „Józef Piłsudski – w kręgu faktów i mitów”


„Józef Piłsudski – w kręgu faktów i mitów”

Dyrektor

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

zaprasza

na wykład dr hab. Krzysztofa Buchowskiego, prof. UwB

„Józef Piłsudski – w kręgu faktów i mitów”

19 marca 2017 r.  (dzień imienin Marszałka) , godz. 17.00

Muzeum Historyczne

ul. Warszawska 37

Więcej informacjiKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie