Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Kobiety w służbach mundurowych – role, zadania i wyzwania


Kobiety w służbach mundurowych – role, zadania i wyzwania

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej pt.

Kobiety w służbach mundurowych  – role, zadania i wyzwania

Białystok, 20 kwietnia 2017 r.

godz. 10.00-14.30

(Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,

Plac Uniwersytecki 1, sala 108A)

Program – tutajKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie