Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Koło Nauk Politycznych UwB z wizytą w Parlamencie Europejskim


Koło Nauk Politycznych UwB z wizytą w Parlamencie Europejskim

W dniach 10-14 lipiec 2016 r. Krzysztof Lechowski i Kamil Sawoń jako reprezentanci Koła Nauk Politycznych UwB, na zaproszenie Pani prof. Barbary Kudryckiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego, mieli okazję zapoznać się z pracą europarlamentarzystów i funkcjonowaniem europarlamentu. Pierwszego dnia odbyło się krótkie zwiedzanie Brugii, średniowiecznego miasta położonego niecałe 100 km od Brukseli. Tego samego dnia przyjechaliśmy do Brukseli i zakwaterowaliśmy się w budynku, w którym kiedyś pracował Vincent van Gogh.Następne dni były związane z poznawaniem Brukseli i Europarlamentu, mieliśmy możliwość zwiedzenia miasta wraz z przewodnikiem, który opowiadał nam o niesamowitościach i tajemnicach tego przepięknie zachowanego miasta.Lecz główną atrakcją całego wyjazdu było poznanie europarlamentu i spotkanie z Panią prof. Barbarą Kudrycką w czasie, którego mogliśmy poruszyć tematy nas interesujące. Poruszane tematy nie tylko były związane z pracą Parlamentu Europejskiego, ale także poruszaliśmy problem przyszłości Unii Europejskiej po referendum w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i związanego z nim Brexitu, uchodźców i ich oddziaływania na jedność Unii Europejskiej, a także wypytywaliśmy się jakie nastroje panują w kuluarach Europarlamentu.

Sprawozdanie przygotował: Krzysztof LechowskiKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie