Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku


Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku

Przewodniczący

JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Dr hab. Robert Ciborowski prof. UwB

 

Członkowie

JE Najdostojniejszy Arcybiskup Senior prof. dr hab. Edward Ozorowski

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński

Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski

Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN prof. dr hab. Tomasz Schramm

Prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska

Prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie