Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Komitet Naukowo-Organizacyjny Obchodów 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku


Komitet Naukowo-Organizacyjny Obchodów 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku

Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo

Wiceprzewodniczący

dr hab. Jan Snopko prof. UwB

Członkowie

prof. zw. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz

prof. zw. dr hab. Jan Tęgowski

dr hab. Małgorzata Dajnowicz prof. UwB

dr hab. Adam Dobroński prof. UwB

dr hab. Daniel Grinberg prof. UwB

 dr hab. Józef Maroszek prof. UwB

dr hab. Joanna Sadowska prof. UwB

dr hab. Wojciech Śleszyński prof. UwB

dr hab. Maciej Karczewski

dr hab. Marzena Liedke

dr Piotr Guzowski

dr Iwona Kulesza-Woroniecka

dr Jan Jerzy Milewski Prezes Oddziału PTH w Białymstoku

dr Marek Kietliński Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

Andrzej Lechowski Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Robert Sadowski Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku

Józef Klim Rada Absolwentów IHiNP

Jerzy Sołdatow Rada Absolwentów IHiNP

Marcin Tomkiel Rada Absolwentów IHiNPKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie