Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW!!!


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW!!!

Informujemy Państwa, że w okresie zawieszenia zajęć na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych w związku z epidemią koronawirusa, kształcenie prowadzone będzie w formie zdalnej.

Odpowiednie instrukcje i materiały będą przekazywane sukcesywnie poprzez system USOS-mail.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie