Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • KOMUNIKAT DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU W OKRESIE MIEDZY 12-25 MARCA BR.


KOMUNIKAT DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU W OKRESIE MIEDZY 12-25 MARCA BR.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

po zapoznaniu się  z wytycznymi  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora UwB, zajęcia dydaktycznie na Naszym Wydziale zostają zawieszone w okresie od 12 do 25 marca br. Jednocześnie informujemy, iż w myśl komunikatu Ministerstwa „ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie […] muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie” W związku z powyższym,  zaplanowane wcześniej spotkania pracowników tj. Rada Wydziału oraz Rada Dyscypliny jak również egzaminy doktorskie oraz Okresowa Ocena Pracowników odbędą się zgodnie z planem.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

 

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie