Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia


Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia

Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

i Koło Nauk Politycznych UwB

 Serdecznie zapraszają do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku wyzwania i zagrożenia

   

 21-22 kwietnia 2016 r. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Plac Uniwersytecki 1

Sala 108 A

PROGRAM KONFERENCJI

  21 kwietnia 2016 r.

  Godz. 13.30-14.00 Rejestracja uczestników

Godz. 14.00 Otwarcie konferencji (s. 108A)

 prof. dr hab. Jan Snopko

Dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

  Godz. 14.20-16.00 Obrady

(moderator: prof. dr hab. Halina Parafianowicz)

 prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski

Treść i zakres pojęcia „bezpieczeństwo państwa”

 ppłk Mirosław Lis, Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku oraz kpt. Andrzej Giełażyn, Kierownik Sekcji Koordynacji i Nadzoru Wydziału ds. Cudzoziemców, Sytuacja migracyjna na terytorium UE w okresie I-IX 2015

 podinsp. Tomasz Szymański, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Działania podlaskiej Policji na rzecz zapobiegania zdarzeniom na tle narodowościowym i rasistowskim

 Dyskusja

 Godz. 16.00-16.20 Przerwa kawowa (s. 108)

 Godz. 16.20-18.00 (s. 108A)

Obrady (moderator: prof. dr hab. Justyna Zając)

prof. dr hab. Krzysztof Filipow, Uniwersytet w Białymstoku

WYWIAD gospodarczy – spojrzenie w przeszłość

dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

System decyzyjny w polityce bezpieczeństwa państwa. Przypadek Polski

 dr Jacek Brzozowski, Uniwersytet w Białymstoku

Między formatem normandzkim a genewskim. Próby pokojowego rozwiązywania konfliktu na Ukrainie w wymiarze politycznym i prawnym

 dr Magdalena Tomala, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kryzys migracyjny w kontekście bezpieczeństwa państw Europy Północnej

Dyskusja

 Godz.18.30 Uroczysta kolacja

 

 22 kwietnia 2016 r.

 Godz. 9.30-11.00 (s. 108A)

Obrady (moderator: prof. dr hab. Ryszard Zięba)

prof. dr hab. Justyna Zając, Uniwersytet Warszawski

Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa „middle powers” w XXI wieku na przykładzie Polski

 dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Uniwersytet w Białymstoku

Zwalczanie terroryzmu po 9/11 – nowe procedury, uprawnienia i narzędzia amerykańskich służb specjalnych

 dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Obrony Narodowej

Kultura strategiczna Rosji w kontekście jej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

 dr Marlena Drygiel-Bielińska,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Cele polityki bezpieczeństwa Francji w obszarze euroatlantyckim

 Dyskusja

  Godz. 11.00-11.20 Przerwa kawowa (s. 48)

Godz. 11.20-13.40 Panel dyskusyjny pt. Politycy a służby – Polska wobec nowych zagrożeń (moderator: prof. dr hab. Daniel Boćkowski)

 Uczestnicy panelu:

  • Artur Obrzut, New Arms Technologies NAT Sp. z o.o.
  • Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu, były Ambasador RP w Korei Południowej
  • dr Tomasz Gajewski, Fundacja Po.Int
  • dr Witold Sokała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Kamil Goryn, Uniwersytet w Białymstoku
  • Tomasz Zając, Fundacja Po.Int

 Godz. 13.40 Zakończenie konferencji i obiad (s. 48)Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie