Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Konferencja „Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności”


Konferencja „Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności”

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Amerykanistów Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową zatytułowaną:

Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności

która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy proponują dwa panele tematyczne, do których można zgłaszać referaty:

I. Czas wojny
II. Czas pokoju

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty historii Stanów Zjednoczonych od momentu wojny o niepodległość do czasów współczesnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, według załączonego wzoru, prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 28 kwietnia 2016r. na adres: sekcjaamerykanistyczna@gmail.com . Przewidywalny czas przeznaczony na wygłoszenie przez uczestnika referatu wynosi 15 minut. Uczestnicy konferencji zostaną poinformowani o swoim udziale drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2015 r.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tekst o objętości najlepiej do 16 stron należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30 sierpnia 2016 r. na adres rebeliant63@wp.pl

plakat1Organizatorzy:

  • dr Łukasz Niewiński (Katedra Historii 1918-1945 UwB)
  • Joanna Kulesza (prezes Koła Naukowego Amerykanistów UwB)

Formularze zgłoszeniowe znajdziecie tutaj:

http://sekcjaamerykanistyczna.blogspot.com/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie