Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Konferencja „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w.”


Konferencja „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w.”

Ośrodek Badań Historii Kobiet
Instytutu Studiów Kobiecych
przy współpracy
Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

zapraszają

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

pt.

Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy (na tle porównawczym)

Białystok-Augustów 11-14 września 2020 r.

Program konferencji – wejdźKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie