Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Kuźnia kompetencji


Kuźnia kompetencji

SzanownaStudentko! Szanowny Studencie!

Jesteś studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia? Jeśli tak, to jest projekt właśnie dla CIEBIE!!!

Aby ułatwić przyszłym Absolwentom jeszcze lepszy start na rynku pracy,
Uniwersytet w Białymstoku  zapewnia każdemu Studentowi ostatniego roku,
studiującemu na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych, w Instytucie Socjologii oraz Instytucie Filozofii
(byłym WH-S), udział w bezpłatnym projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe
„Kuźnia Kompetencji”!  

W ramach Kuźni Kompetencji będziesz mógł wziąć udział w:

  1. zajęciach warsztatowych
  2. certyfikowanych szkoleniach
  3. pracach projektowych

Zakres zajęć wykracza poza plany studiów!

Prowadzący zajęcia to wysokiej klasy praktycy!

Udział w bezpłatnych  zajęciach da Ci mnóstwo korzyści:

  • podniesiesz kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie – potwierdzimy to zaświadczeniami i certyfikatami uznawanymi przez pracodawców;
  • uzyskasz bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
  • będziesz miał/miała możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących w projekcie!

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ: http://kuznia.uwb.edu.pl
lub wypełnij formularz
u Wydziałowego Koordynatora  Projektu Kuźnia Kompetencji mgr Wioletty Szulc, I piętro, pok. 100; e-mail:  kuznia_whs@uwb.edu.plKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie