Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • LEGITYMACJE ważne do 31 maja 2020 r.


LEGITYMACJE ważne do 31 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym  semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf


Z poważaniem

Paulina Zawistowska
Dziekanat Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
te. 85 745 74 97Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie