Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.


Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych

do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych

Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.

 

  • Drozdowski Jakub, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
  • Makarski Igor, Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
  • Malecka Urszula, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
  • Olszewski Wojciech, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
  • Ostrowski Rafał, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
  • Pul Mateusz, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

Część ustna eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w siedzibie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB, przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 w Białymstoku w pokoju 126 (II piętro, część Historyczno-Socjologiczna). Uczniowie będą proszeni przed komisję według kolejności na liście osób zakwalifikowanych do części ustnej. Pierwsza osoba z listy rozpocznie odpowiadanie o godzinie 9.00. Kolejni uczniowie będą wchodzili co 15 minut.
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie