Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów


Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

7 grudnia 2018 r.

  • Kiejzik Natalia  – Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
  • Malecka Urszula – Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
  • Sańko Natalia – Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
  • Ostrowski Rafał – Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
  • Demianiuk Igor – Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

Część ustna etapu okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek)
w siedzibie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB, przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 w Białymstoku
o godz. 10.00. Zbiórka uczestników – w pok. 126

(II piętro w końcu korytarza)

Uczniowie będą proszeni przed komisję według kolejności na liście osób zakwalifikowanych. Pierwsza osoba z listy rozpocznie odpowiadanie o godzinie 10.00. Kolejni uczniowie będą wchodzili co 15 minut.

Uczestnicy powinni mieć ze sobą legitymację szkolną.

 Aktualizacja 5 grudnia 2018 r.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie