Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.


Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych

Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r. – TUTAJKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie